Instytut Inżynierii Materiałowej

Instytut Inżynierii Materiałowej dzieli się na sześć zakładów naukowych których domeną są określone obszary badawcze inżynierii materiałowej, nauk medycznych i biologicznych:

  • Zakład Powierzchni i Obróbki Cieplnej
  • Zakład Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych
  • Zakład Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Konstrukcyjnych
  • Zakład Metod Numerycznych w Nauce o Materiałach
  • Zakład Biofizyki
  • Zakład Inżynierii Powłok i Materiałów Niemetalowych

Od października 2013 r. Instytut mieści się w budynku FABRYKI INŻYNIERÓW XXI WIEKU - nowoczesnym obiekcie dydaktyczno-laboratoryjnym Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

W Instytucie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na studiach I, II, III stopnia, jak również regularne seminaria naukowe z zakresu profilu Instytutu. Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada akredytację PAKA oraz KAUT (Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych).

W ramach działalności badawczej Instytut Inżynierii Materiałowej prowadzi badania naukowe a ich wyniki są szeroko publikowane w kraju i za granicą. Jest organizatorem wielu kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Instytut jest również szeroko znany z licznych wdrożeń rozwiązań naukowych, technologicznych i biznesowych.

Ważną częścią działalności IIM jest współpraca z innymi jednostkami naukowymi i przemysłowymi w obszarach: naukowo-badawczych, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz organizowania praktyk i staży studenckich.

 

2016 © All rights reserved by