Specjalności kształcenia

INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW

Specjalność Inżynieria Biomateriałów kierowana jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w obszarze technologii wykonania i metod badania materiałów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń medycznych, w tym implantów oraz instrumentarium medycznego. W wyniku ukończeniu specjalności student otrzyma wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych materiałów i ich obróbki nowoczesnymi technikami, w tym technikami modyfikacji warstw wierzchnich. Ponadto student będzie potrafił dokonać wyboru i praktycznie wykonać testy pozwalające na pełną charakterystykę biomateriałów, zarówno z punktu widzenia inżynierii materiałowej, jak i z punktu widzenia biologicznej oceny tych materiałów i ich przydatności dla celów medycznych.

 

2016 © All rights reserved by