Specjalności kształcenia

NANOMATERIAŁY

Specjalność Nanomateriały kierowana jest do studentów zainteresowanych silnie rozwijającą się obecnie dziedziną nauki polegającą na kształtowaniu właściwości materiałów w nanoskali z przeznaczeniem dla zastosowań inżynierskich. Po ukończeniu specjalności absolwent posiada wiedzę z zakresu właściwości nanomateriałów i ich wytwarzania metodami fizycznymi i chemicznymi, kształtowania cech i funkcjonalizacji powierzchni materiałów w skali nanometrycznej, metod badań nanomateriałów oraz ich wykorzystania w rzeczywistych zastosowaniach inżynierskich, m.in . konstrukcyjnych, elektronicznych, biologicznych, energetycznych. Zdobyte kompetencje pozwalają absolwentowi na wykorzystanie swoich umiejętności w szeroko pojętej dziedzinie nanotechnologii od projektowania nowych materiałów poprzez ich wytwarzanie i charakteryzowanie po ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania.

 

2016 © All rights reserved by