Specjalności kształcenia

MATERIAŁY I TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Specjalność Materiały i Techniki Dentystyczne kierowana jest do studentów chcących ukończyć studia z wiedzą w zakresie nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych i mających potencjalne zastosowanie w wykonawstwie elementów protetycznych. Po ukończeniu specjalności absolwent otrzymuje wiedzę z zakresu zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny. Pozwala to absolwentom tego kierunku określać kryteria doboru materiałów na różnego elementy protetyczne, a także dobierać najwłaściwsze technologie wykonawstwie elementów protetycznych.

 

2016 © All rights reserved by