Specjalności kształcenia

KOMPOZYTY POLIMEROWE

Specjalność Materiały i Kompozyty Polimerowe stanowi propozycję dla studentów, którzy planują zdobyć wiedzę w zakresie materiałów i kompozytów polimerowych, technologii ich przetwórstwa oraz  możliwości technicznego zastosowania. Po ukończeniu specjalności absolwent ma wiedzę z obszaru doboru materiałów i kompozytów polimerowych do zastosowań technicznych oraz zasad projektowania wyrobów z nich wykonanych. Zapoznaje się z podstawowymi technikami sporządzania kompozycji polimerowych i ich przetwórstwa oraz możliwościami modyfikacji wyrobów gotowych. Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie projektowania materiałów kompozytowych i polimerowych do zastosowań w częściach maszyn i aparatury, założeń do ich wytwarzania/przetwórstwa i eksploatacji.

 

2016 © All rights reserved by