Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Mechanicznego PŁ

Studia kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do możliwość zdobycia kompleksowej i rzetelnej wiedzy o materiałach inżynierskich, ich właściwościach, wytwarzaniu, przetwórstwie, zastosowaniach i właściwych warunkach eksploatacji.

Absolwent studiów Inżynieria Materiałowa posiada umiejętności kierowania i rozwijania produkcji w zakładach przemysłowych, zarządzania procesami technologicznymi oraz prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych. Dysponuje wiedzą o różnych materiałach i komponentach do ich wytwarzania, dostępnych technologiach materiałowych i przetwórczych oraz zjawiskach towarzyszących eksploatacji materiałów w różnych zastosowaniach technicznych. Jest zdolny do podejmowania twórczych działań innowacyjnych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, technologii produkcji i przetwórstwa materiałów, ich eksploatacji oraz prowadzania działalności badawczej w tych obszarach.

W szczególności Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa jest przygotowany do:

  • prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowego zaplecza badawczego;
  • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych;
  • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich;
  • obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, a także może podjąć studia II stopnia.


Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa może pracować w:

  • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu zaawansowanymi urządzeniami, częściami maszyn oraz świadczących usługi w zakresie ich napraw, doboru materiałów i technologii wytwarzania/przetwórstwa materiałów;
  • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • instytucjach zajmujących się doradztwem technicznym i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania lub przetwórstwa i eksploatacji maszyn i urządzeń;
  • biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach produkujących aparaturę naukową, części maszyn i urządzenia komputerowe, wykorzystujące najnowsze zdobycze inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania lub przetwórstwa.


Program kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa możesz zobaczyć pod adresem:
http://www.programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=programKsztalcenia&pk=in%C5%BCynieria%20materia%C5%82owa
 
Aktualny plan zajęć możesz zobaczyć pod adresem:
http://www.mechaniczny.p.lodz.pl/plan.html

Aktualny podział roku akademickiego znajduje się pod adresem:
http://www.p.lodz.pl/studenci,menu35,podzial_roku_akademickiego_index.htm
 
Opis rekrutacji na Politechnice Łódzkiej znajdziesz pod adresem:
http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl

 

2016 © All rights reserved by